PolskiEnglish (UK)

Regulamin IV Konkursu duetów

 

SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE

IV PRZEGLAD ALTOWIOLOWY

 

 

 

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy Altowioliści, 

 

            Z wielką radością chciałabym poinformować, że w ubiegłym roku mieliśmy dwa konkursy dla altowiolistów. Pierwszy z nich, I Międzyuczelniany Konkurs Altówkowy odbył się w dniach 20-21 maja w Gdańsku i był przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich (z podziałem na te dwie grupy). Zakończył go koncert laureatów w Auli AM. Pomysłodawcą i inicjatorem tego projektu jest dr Błażej Maliszewski z gdańskiej AM we współpracy z dr hab. Ewą Guzowską z poznańskiej AM. . 

Drugi to Przegląd Altowiolowy im. Tadeusza Goneta organizowany przeze mnie  w Krakowie, którego trzecia edycja miała miejsce 24-25 czerwca, zakończona koncertem finałowym w Sali Cnót pałacu Biskupa Erazma Ciołka. 

Oba te wydarzenia cieszyły się sporym zainteresowaniem. Do Gdańska przyjechało  30 altowiolistów - 20 ze studiów licencjackich i 10 z magisterskich, natomiast w Krakowie zjawiło się 31 uczestników - 4 w grupie najmłodszej, 16 w grupie średniej i 11 w grupie bez limitu wieku, do której może zgłosić się zarówno nastolatek, jak i  osoba starsza wiekowo. Taka formuła pozwala „wyłapać” te osoby, które z różnych względów nie przystąpiły do  innych konkursów, a które już nie mieściły się w nich  ze względu na wiek, bądź nie studiujących na polskich uczelniach.  W obu konkursach  powtórzyła się niewielka ilość osób – widać, iż oba przedsięwzięcia miały swoich zwolenników.   

Podkreślaliśmy – zarówno w Gdańsku, jak i w Krakowie, iż mamy  do czynienia z coraz lepiej przygotowaną i świadomą swoich walorów grupą młodych wykonawców,  co stanowi wielce obiecujący i krzepiący prognostyk na przyszłość.  

Między koncertem laureatów, a koncertem finałowym III Przeglądu odbyło się zebra-nie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Altowiolowego, ponieważ upływała czteroletnia kadencja jego władz (oficjalnie zostaliśmy zarejestrowani 14 maja 2013 roku).

Władze PTA ukonstytuowały się następująco: Bogusława Hubisz-Sielska – prezes (Kraków), Lech Bałaban – wiceprezes (Poznań/Bydgoszcz), Jacek Dumanowski – wiceprezes (Kraków), Błażej Michna – sekretarz (Kraków), a członkinią Zarządu została Jolanta Kukuła-Kopczyńska (Łódź). 

Ponieważ międzyuczelniany konkurs gościł będzie co roku w innym mieście, dlatego też jego tegoroczna edycja zaplanowana jest w Krakowie w dniach 26-27 maja, natomiast IV Przegląd odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2018 roku. 

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych!          

 

                                                                         Bogusława Hubisz-Sielska

                                                                

Kraków, luty 2018